Ruimtelijke ordening

Groen wil verdichten en de woonkernen versterken met respect voor het dorpskarakter. Zo snijden nieuwe woningen geen open ruimte aan. Nieuwe woongelegenheden plannen we bij voorkeur in de buurt van openbaar vervoer en voorzieningen. 

Groen wil dat iedereen goed en betaalbaar kan wonen. We willen een sociaal, vernieuwend en duurzaam woonbeleid. Onze woningen worden energiezuinig. We moedigen collectieve woonvormen aan en we creëren nieuwe woongelegenheden zonder bijkomende open ruimte aan te snijden.

Op een moment dat er nog duizenden hectares aan industriegronden in Vlaanderen niet benut worden, is het geen goed idee om open ruimte op te offeren voor industrie. Als landbouwgrond schaarser wordt, wordt hij ook duurder voor de landbouwers, die het daardoor moeilijker zullen krijgen. Maar door het verlies aan open ruimte gaan we er met heel de maatschappij op achteruit.

 

 

 

Actueel

Even een update met betrekking tot de goedkeuring van het appartementsgebouw op de Grote Markt 54.

Afgelopen maandag heeft het schepencollege dit inderdaad goedgekeurd.
http://www.rtv.be/artikels/historisch-gebouw-westerlo-toch-tegen-de-gron...


Of dit zonder meer is goedgekeurd, en of er ook voorwaarden aan verbonden zijn, weten we nog niet. Dat is...

De plannen liggen ter inzage in het gemeentehuis. Het pand op de Grote markt nummer 54 moet plaats maken voor winkelruimte en appartementen. Onvoorstelbaar op deze locatie.
Het betreft het Burgerhuis Wit Leeuwken dat dateert uit de 17e eeuw.
Net de verschillende bouwhoogtes typeren onze markt. Het voorziene appartementsgebouw wordt heel wat hoger. Men voorziet een...

Opnieuw een karaktervolle woning onder de sloophamer om plaats te maken voor een appartementsgebouw met acht woongelegenheden en aparte garages. Een totaal gebrek aan visie en aanpak geeft vrij spel aan projectontwikkelaars. Groen pleit voor een doordacht woonbeleid voor een leefbaar Westerlo.

"Een bestuur dat zes jaar aan de macht is, heeft volgens ons het recht niet om...

Pagina's