Home

Blikvangers

Bevoegdheden

Actueel

Wat is het verschil tussen KVC Westerlo en Eandis? Antwoord: lokale verankering.

Beide zoeken nieuwe investeerders. In De Kemphaan, het magazine van KVC Westerlo lezen we dat tientallen kandidaten de club wilden overnemen. Onder de kandidaten mensen uit Rusland en het Midden-Oosten.
Het is echter altijd het doel van de club geweest om vast te houden aan de Kempense...

Even een update met betrekking tot de goedkeuring van het appartementsgebouw op de Grote Markt 54.

Afgelopen maandag heeft het schepencollege dit inderdaad goedgekeurd.
http://www.rtv.be/artikels/historisch-gebouw-westerlo-toch-tegen-de-gron...


Of dit zonder meer is goedgekeurd, en of er ook voorwaarden aan verbonden zijn, weten we nog niet. Dat is...

De plannen liggen ter inzage in het gemeentehuis. Het pand op de Grote markt nummer 54 moet plaats maken voor winkelruimte en appartementen. Onvoorstelbaar op deze locatie.
Het betreft het Burgerhuis Wit Leeuwken dat dateert uit de 17e eeuw.
Net de verschillende bouwhoogtes typeren onze markt. Het voorziene appartementsgebouw wordt heel wat hoger. Men voorziet een...